Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Złoty Ba Lan (PLN)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Złoty Ba Lan (PLN)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 9.738,43 Lượng 922,66 10,51 %
259,69 Gram 24,60
8.077,31 Ounce 765,28
259.692 Kilo 24.604,27