Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Guarani Paraguay (PYG)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Guarani Paraguay (PYG)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 14.678.155 Lượng 294.354,53 2,05 %
391.417 Gram 7.849,45
12.174.444 Ounce 244.145,32
391.417.471 Kilo 7.849.454,18