Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo Guarani Paraguay (PYG)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo Guarani Paraguay (PYG)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 14.106.854 Lượng -396.106,17 -2,77 %
376.183 Gram -10.562,83
11.700.592 Ounce -328.540,78
376.182.766 Kilo -10.562.831,22