Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Guarani Paraguay (PYG)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Guarani Paraguay (PYG)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
04/10/22 14.754.127 Lượng 169.822,91 1,16 %
393.443 Gram 4.528,61
12.237.458 Ounce 140.855,55
393.443.398 Kilo 4.528.610,97