Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Guarani Paraguay (PYG)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Guarani Paraguay (PYG)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 14.106.854 Lượng -620.210,99 -4,27 %
376.183 Gram -16.538,96
11.700.592 Ounce -514.419,15
376.182.766 Kilo -16.538.959,80