Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Guarani Paraguay (PYG)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Guarani Paraguay (PYG)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
04/10/22 14.754.127 Lượng 6.003.912,41 68,61 %
393.443 Gram 160.104,33
12.237.458 Ounce 4.979.801,35
393.443.398 Kilo 160.104.331,04