Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Leu Romania (RON)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Leu Romania (RON)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 10.349 Lượng 143,65 1,41 %
275,99 Gram 3,83
8.584,11 Ounce 119,14
275.985 Kilo 3.830,56