Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo Leu Romania (RON)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo Leu Romania (RON)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 10.121 Lượng 45,85 0,46 %
269,90 Gram 1,22
8.394,89 Ounce 38,03
269.902 Kilo 1.222,62