Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Leu Romania (RON)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Leu Romania (RON)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
04/10/22 10.299 Lượng 1.254,08 13,86 %
274,65 Gram 33,44
8.542,67 Ounce 1.040,16
274.653 Kilo 33.442,02