Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Dinar Serbi (RSD)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Dinar Serbi (RSD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 265.471 Lượng 7.500,86 2,93 %
7.079,22 Gram 200,02
220.188 Ounce 6.221,41
7.079.218 Kilo 200.023,06