Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Dinar Serbi (RSD)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Dinar Serbi (RSD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 246.356 Lượng 4.213,35 1,74 %
6.569,51 Gram 112,36
204.334 Ounce 3.494,67
6.569.506 Kilo 112.356,13