Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Dinar Serbi (RSD)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Dinar Serbi (RSD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
04/10/22 244.616 Lượng 1.212,32 0,50 %
6.523,09 Gram 32,33
202.891 Ounce 1.005,53
6.523.089 Kilo 32.328,52