Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Dinar Serbi (RSD)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Dinar Serbi (RSD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
04/10/22 244.616 Lượng 89.011,30 57,20 %
6.523,09 Gram 2.373,63
202.891 Ounce 73.828,29
6.523.089 Kilo 2.373.634,71