Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Rúp Nga (RUB)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Rúp Nga (RUB)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 129.523 Lượng -7.019,39 -5,14 %
3.453,96 Gram -187,18
107.430 Ounce -5.822,06
3.453.955 Kilo -187.183,70