Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo Rúp Nga (RUB)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo Rúp Nga (RUB)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
25/11/22 128.513 Lượng 11.553,14 9,88 %
3.427,01 Gram 308,08
106.592 Ounce 9.582,47
3.427.008 Kilo 308.083,63