Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Rúp Nga (RUB)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Rúp Nga (RUB)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 120.698 Lượng -4.714,94 -3,95 %
3.218,62 Gram -125,73
100.110 Ounce -3.910,69
3.218.621 Kilo -125.731,66