Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Franc Rwanda (RWF)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Franc Rwanda (RWF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 3.055.615 Lượng 136.625,51 4,73 %
81.483 Gram 3.643,35
2.534.406 Ounce 113.320,76
81.483.058 Kilo 3.643.346,91