Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Franc Rwanda (RWF)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Franc Rwanda (RWF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 2.202.057 Lượng 44.734,71 2,07 %
58.722 Gram 1.192,93
1.826.443 Ounce 37.104,13
58.721.522 Kilo 1.192.925,62