Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo Franc Rwanda (RWF)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo Franc Rwanda (RWF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
24/04/24 3.616.345 Lượng 487.232,61 15,57 %
96.436 Gram 12.992,87
2.999.490 Ounce 404.123,42
96.435.857 Kilo 12.992.869,61