Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Franc Rwanda (RWF)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Franc Rwanda (RWF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
28/09/22 2.107.174 Lượng -131.806,75 -5,89 %
56.191 Gram -3.514,85
1.747.745 Ounce -109.323,95
56.191.313 Kilo -3.514.846,75