Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Franc Rwanda (RWF)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Franc Rwanda (RWF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
24/04/24 3.616.345 Lượng 508.652,45 16,37 %
96.436 Gram 13.564,07
2.999.490 Ounce 421.889,59
96.435.857 Kilo 13.564.065,40