Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Franc Rwanda (RWF)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Franc Rwanda (RWF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
28/09/22 2.107.174 Lượng -104.466,46 -4,72 %
56.191 Gram -2.785,77
1.747.745 Ounce -86.647,21
56.191.313 Kilo -2.785.772,34