Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Franc Rwanda (RWF)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Franc Rwanda (RWF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
21/05/24 3.782.990 Lượng 1.508.698,35 66,34 %
100.880 Gram 40.231,96
3.137.711 Ounce 1.251.353,71
100.879.739 Kilo 40.231.956,07