Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Franc Rwanda (RWF)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Franc Rwanda (RWF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
25/11/22 2.231.790 Lượng 890.957,47 66,45 %
59.514 Gram 23.758,87
1.851.105 Ounce 738.983,33
59.514.392 Kilo 23.758.865,78