Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Franc Rwanda (RWF)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Franc Rwanda (RWF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
21/05/24 3.782.990 Lượng 2.387.567,41 171,10 %
100.880 Gram 63.668,46
3.137.711 Ounce 1.980.310,61
100.879.739 Kilo 63.668.464,40