Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Riyal Saudi (SAR)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Riyal Saudi (SAR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 8.041,17 Lượng 155,50 1,97 %
214,43 Gram 4,15
6.669,56 Ounce 128,98
214.431 Kilo 4.146,75