Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Rupee Seychelles (SCR)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Rupee Seychelles (SCR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 28.686 Lượng 951,02 3,43 %
764,95 Gram 25,36
23.793 Ounce 788,80
764.948 Kilo 25.360,47