Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Krona Thụy Điển (SEK)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Krona Thụy Điển (SEK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
04/10/22 22.585 Lượng 2.086,06 10,18 %
602,28 Gram 55,63
18.733 Ounce 1.730,23
602.275 Kilo 55.628,22