Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Krona Thụy Điển (SEK)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Krona Thụy Điển (SEK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 22.313 Lượng 9.904,31 79,37 %
595,02 Gram 264,11
18.507 Ounce 8.214,89
595.020 Kilo 264.114,92