Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đô la Singapore (SGD)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đô la Singapore (SGD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 3.275,82 Lượng 61,09 1,92 %
87,355 Gram 1,63
2.717,05 Ounce 50,67
87.355 Kilo 1.629,14