Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đô la Singapore (SGD)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đô la Singapore (SGD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 2.955,59 Lượng 16,35 0,56 %
78,816 Gram 0,44
2.451,45 Ounce 13,56
78.816 Kilo 435,97