Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo Đô la Singapore (SGD)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo Đô la Singapore (SGD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
28/09/22 2.869,74 Lượng -70,00 -2,38 %
76,526 Gram -1,87
2.380,23 Ounce -58,06
76.526 Kilo -1.866,59