Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Đô la Singapore (SGD)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Đô la Singapore (SGD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
24/04/24 3.802,86 Lượng 537,04 16,44 %
101,41 Gram 14,32
3.154,19 Ounce 445,43
101.410 Kilo 14.320,97