Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Đô la Singapore (SGD)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Đô la Singapore (SGD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
26/09/22 2.813,82 Lượng -231,71 -7,61 %
75,035 Gram -6,18
2.333,86 Ounce -192,19
75.035 Kilo -6.178,96