Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Đô la Singapore (SGD)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Đô la Singapore (SGD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 3.275,82 Lượng 302,27 10,29 %
87,355 Gram 8,06
2.717,05 Ounce 250,71
87.355 Kilo 8.060,58