Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Đô la Singapore (SGD)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Đô la Singapore (SGD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 3.275,82 Lượng 1.179,56 57,22 %
87,355 Gram 31,45
2.717,05 Ounce 978,35
87.355 Kilo 31.454,81