Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Đô la Singapore (SGD)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Đô la Singapore (SGD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
04/10/22 2.962,76 Lượng 875,26 41,93 %
79,007 Gram 23,34
2.457,39 Ounce 725,97
79.007 Kilo 23.340,37