Bullion Rates > Giá Vàng hiện nay theo Đô la Singapore (SGD)

Giá Vàng gần đây theo Đô la Singapore (SGD)

Ngày Giờ Ngày / Giờ Giá Đơn vị Chênh lệch giá Giá thấp Giá cao
08/12/23 UTC 10:10 PM UTC 08/12/23 10:10 PM UTC 3.240,89 Lượng -34,94 -1,07 % 3.229,60 3.278,34
86,424 Gram -0,93 86,123 87,423
2.688,08 Ounce -28,98 2.678,72 2.719,14
86.424 Kilo -931,67 86.123 87.423