Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Shilling Somalia (SOS)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Shilling Somalia (SOS)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 1.152.028 Lượng -163.091,37 -12,66 %
30.721 Gram -4.349,10
955.522 Ounce -135.272,23
30.720.750 Kilo -4.349.103,19