Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Shilling Somalia (SOS)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Shilling Somalia (SOS)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 1.152.028 Lượng -181.420,02 -13,89 %
30.721 Gram -4.837,87
955.522 Ounce -150.474,49
30.720.750 Kilo -4.837.867,09