Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Shilling Somalia (SOS)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Shilling Somalia (SOS)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 1.152.028 Lượng 218.616,94 24,13 %
30.721 Gram 5.829,79
955.522 Ounce 181.326,58
30.720.750 Kilo 5.829.785,04