Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Lilangeni Swaziland (SZL)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Lilangeni Swaziland (SZL)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 46.161 Lượng 1.667,89 3,82 %
1.230,95 Gram 44,48
38.287 Ounce 1.383,39
1.230.949 Kilo 44.477,07