Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Baht Thái (THB)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Baht Thái (THB)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
11/08/22 75.889 Lượng 1.341,51 1,78 %
2.023,70 Gram 35,77
62.944 Ounce 1.112,68
2.023.704 Kilo 35.773,65