Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Baht Thái (THB)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Baht Thái (THB)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 75.322 Lượng -3.684,66 -4,72 %
2.008,58 Gram -98,26
62.474 Ounce -3.056,15
2.008.575 Kilo -98.257,53