Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Manat Turkmenistan (TMT)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Manat Turkmenistan (TMT)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 7.511,39 Lượng 155,34 2,11 %
200,30 Gram 4,14
6.230,14 Ounce 128,84
200.304 Kilo 4.142,39