Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo Manat Turkmenistan (TMT)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo Manat Turkmenistan (TMT)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 7.052,49 Lượng -336,44 -4,61 %
188,07 Gram -8,97
5.849,52 Ounce -279,05
188.066 Kilo -8.971,65