Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Manat Turkmenistan (TMT)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Manat Turkmenistan (TMT)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
04/10/22 7.285,42 Lượng -167,11 -2,24 %
194,28 Gram -4,46
6.042,71 Ounce -138,61
194.278 Kilo -4.456,33