Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Manat Turkmenistan (TMT)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Manat Turkmenistan (TMT)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
04/10/22 7.285,42 Lượng 1.914,41 35,64 %
194,28 Gram 51,05
6.042,71 Ounce 1.587,86
194.278 Kilo 51.050,84