Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Dinar Tunisia (TND)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Dinar Tunisia (TND)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 6.523,55 Lượng 283,78 4,54 %
173,96 Gram 7,57
5.410,80 Ounce 235,38
173.961 Kilo 7.567,59