Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Dinar Tunisia (TND)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Dinar Tunisia (TND)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
28/09/22 6.588,35 Lượng 2.767,35 72,42 %
175,69 Gram 73,80
5.464,55 Ounce 2.295,31
175.689 Kilo 73.796,02