Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Lira Thổ Nhĩ Kỳ (TRY)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Lira Thổ Nhĩ Kỳ (TRY)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 38.327 Lượng 2.041,37 5,63 %
1.022,05 Gram 54,44
31.789 Ounce 1.693,17
1.022.046 Kilo 54.436,55