Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Tân Đài tệ (TWD)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Tân Đài tệ (TWD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 64.112 Lượng 1.588,74 2,54 %
1.709,65 Gram 42,37
53.176 Ounce 1.317,74
1.709.647 Kilo 42.366,47