Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Tân Đài tệ (TWD)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Tân Đài tệ (TWD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 63.577 Lượng 4.511,93 7,71 %
1.695,39 Gram 120,32
52.733 Ounce 3.742,32
1.695.391 Kilo 120.318,24