Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Shilling Tanzania (TZS)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Shilling Tanzania (TZS)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 4.990.473 Lượng 89.632,79 1,83 %
133.079 Gram 2.390,21
4.139.229 Ounce 74.343,77
133.079.290 Kilo 2.390.207,62