Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo Shilling Tanzania (TZS)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo Shilling Tanzania (TZS)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 4.700.640 Lượng -238.858,28 -4,92 %
125.350 Gram -6.369,55
3.898.833 Ounce -198.115,28
125.350.406 Kilo -6.369.554,04