Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Shilling Tanzania (TZS)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Shilling Tanzania (TZS)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 4.700.640 Lượng -274.322,09 -5,61 %
125.350 Gram -7.315,26
3.898.833 Ounce -227.529,88
125.350.406 Kilo -7.315.255,63