Bullion Rates > Giá Vàng hiện nay theo Shilling Tanzania (TZS)

Giá Vàng gần đây theo Shilling Tanzania (TZS)

Ngày Giờ Ngày / Giờ Giá Đơn vị Chênh lệch giá Giá thấp Giá cao
12/08/22 UTC 9:05 PM UTC 12/08/22 9:05 PM UTC 5.066.189 Lượng 32.964,03 0,65 % 5.018.247 5.067.631
135.098 Gram 879,04 133.820 135.137
4.202.029 Ounce 27.341,22 4.162.265 4.203.225
135.098.367 Kilo 879.040,74 133.819.922 135.136.820