Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Hryvnia Ukraina (UAH)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Hryvnia Ukraina (UAH)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 89.775 Lượng 4.434,96 5,26 %
2.394,01 Gram 118,27
74.462 Ounce 3.678,47
2.394.010 Kilo 118.265,62