Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Hryvnia Ukraina (UAH)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Hryvnia Ukraina (UAH)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 79.082 Lượng 17.053,19 27,49 %
2.108,85 Gram 454,75
65.592 Ounce 14.144,36
2.108.848 Kilo 454.751,67